خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

نگاهی نو به زن

  این مقاله کوتاه رابه سفارش روزنامه ایران برای چاپ درویژه نامه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تهیه کردم که دیروز چاپ شد.


  نگاهی نوبه زن;نقش انقلاب اسلامی در تغییر نگاهها به زن درجهان اسلام

  یکی از مسائلی که زنان در جوامع اسلامی باآن روبه روهستند ،محدودیتها واعمال سلیقه های غالبا شخصی است که به نام دین راه را برآنان می بنددودرواقع زنان مسلمان در جامعه ای مردساخته ومردمحور به سختی  قادر به انتخاب راهی هستند که می خواهند.این مسئله درجوامع عقب افتاده فرهنگی به مراتب بدتر است واصولا زنان دراین نوع جوامع  اعم از اسلامی وغیر آن بیشترین آسیب ها را می بینند.هم اینک هم اگرچه گروههای تندرو مذهبی به همه مردم در سوریه،افغانستان وپاکستان آسیب می رسانند اما موقعیت زنها به مراتب بدتراز مردان  است.زنان ودختران در جوامع یادشده هم اسیرنوعی مردسالاری  وهم گرفتار جهل وبی خبری هستندکه بستر مناسب رابرای اعمال زور فراهم می کند.

  رشد زنان ازنظر فرهنگی ،علمی واجتماعی می تواند یکی از شاخصه های مهم در تعیین پیشرفت وتوسعه یک کشور باشد.درواقع مشارکت بیشتر زنان درعرصه های مختلف هم سبب رشد فرهنگی اجتماعی زنان می گردد وهم امکان استفاده از همه خلاقیتها وخدمات  نیروهای مفید جامعه رافراهم میکند.

  باید گفت در ایجاد تحولی که موقعیت زنان مسلمان راازآخرین دهه های قرن بیستم تابه امروز تحت تاثیر قرارداده است،انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی دارد.شاید درآغازین مراحل انقلاب باتوجه به صبغه دینی آن ،برخی انتظار داشتند که این انقلاب مردانه بوده وجایی برای زنان در آن نباشد.اما نهیب امام خمینی دردعوت ازهمه آحاد جامعه ،زنان ومردان، راه رابراین کج اندیشی بست.امام برحضور ونقش آفرینی زنان  در انقلاب تاکید کرد وزنان یکپارچه با حضوری چشمگیر وشوق آور به خیابانها ریختند.آنان همه مرزهای باورهای نادرست وخرافه امیز رازیر پا گذاشتند وبه عنوان عناصر فعال وپویای جامعه وارد صحنه ای شدند که به واقع آغازی بود در تغییر دیدگاهها نسبت به زن در جهان اسلام.

  این تحول در بیست ودوم بهمن متوقف نشد،بلکه ادامه یافت.دختران وزنان بسیاری که ازنعمت سواد محروم بودند ویا به دلائلی (از جمله تعصب ،کوته فکری واحساس ناامنی از شرایط پیشین برای حضوراجتماعی زنان)از حضوردردانشگاهها وفعالیتهای عالی علمی محروم بودند،درصحنه های مختلف حضوریافتند ونتیجه آن اینک بعد ازسه دهه کاملا آشکار شده است.هزاران زن دانشمندوفرهیخته که درصحنه های علمی وفرهنگی حماسه آفرینی می کنند هنوز به پیام رهبر کبیر انقلاب لبیک می گویند که آنان را به حضور ومشارکت در همه زمینه ها دعوت کرد.

  دیدگاهها ونقطه نظرات رهبرکبیر انقلاب اسلامی نسبت به زنان را بایدآغاز یک تحول بزرگ درجهان اسلام دانست.شاید در تاریخ تفکر شیعه ،هیچ مرجع دینی این چنین شجاعانه در مباحث مربوط به حضوراجتماعی زنان اظهار نظر نکرده باشد وزنان رااز گوشهٌ خانه ها ومطبخ ها به حضور ونقش آفرینی اجتماعی دعوت نکرده باشد.آثار این تفکر به ایران محدود نماند وبدون اغراق بیشتر کشورهای اسلامی رادربرگرفت

  امام خمینی به واقع فرهنگ حجاب را از منظری متفاوت با گذشته عرضه کرد.درواقع اگرقراربود که زنان حضور اجتماعی نداشته باشند که حجاب مفهومی  نداشت.فلسفه حجاب برای تسهیل حضورزنان درجامعه است واین نگاهی نو در بین مسلمانان بود.زمانی محجبه بودن زنان با حضوردرسطوح عالی علمی،فرهنگی وسیاسی تضادداشت.اما اینک نه تنها درایران بلکه درسراسر جهان ،ازجمله کشورهای اروپایی نیز شاهد حضورزنان محجبه در موقعیتهای عالی هستیم.

  اما این پایان کار نیست .هنوز هم تعصب ها ،کوته فکریها ویکسویه نگریها این فرهنگ راتهدید می کند.برعلمای قوم است که راه رابرآنان ببندندومشی امام رادر رهبری انقلاب ورویکرد آن رهبربزرگ رانسبت به موقعیت وجایگاه زنان فراروی خود قرار دهند.

  لینک مقاله:

  http://www.iran-newspaper.com/?nid=5580&pid=30&type=1  این مطلب تا کنون 9 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : زنان ,انقلاب ,اسلامی ,امام ,جامعه ,عالی ,انقلاب اسلامی ,نکرده باشد ,حضوراجتماعی زنان ,امام خمینی ,زنان مسلمان ,
  نگاهی نو به زن

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر